CELE

  • Cykl realizacji rzeźbiarskich, performance polegający na rzeźbieniu monumentalnych – pomnikowych form na żywo (dla publiczności).
    Podstawowym celem jest propagowanie kultury i sztuki w społeczeństwie, poprzez bezpośrednie eksponowanie jej i samego procesu powstawania rzeźby. Możliwość bezpośredniej interakcji z dziełem, dla potencjalnego widza, jest wyjątkową szansą na obcowanie ze sztuką tak blisko. Jednocześnie cykl akcji ma za zadanie promocje Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych UAP.
  • Cel drugorzędny badań o podłożu socjologiczno – społecznym ma na celu obserwacje wzajemnych relacji twórca – odbiorca – dzieło; problem związany z epatowaniem, przez twórcę, określonych (najczęściej bardzo indywidualnych) emocji; oraz oddziaływanie dzieła na człowieka – widza.
  • Cel trzeciorzędny rozwój emocjonalny (w zakresie komunikacji z publicznością, odbiorcą dzieła) i twórczy studentów, młodych twórców.